معرفی پروژه

طرح تاثیر مداخلات روانشناختی، اجتماعی بر رانندگی پرخطر؛ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود یک مطالعه کارآزمایی بالینی با رانندگی شبیه سازی شده است و با هدف بررسی و ارزیابی عوامل پرخطر رانندگی شامل عوامل محیطی،اجتماعی،اقتصادی، عادات و رفتارهای شخصی انجام می شود. درحال حاضر در فضای مجزا جهت انجام تست ها و تکمیل پرسشنامه و دوره مدیریت ذهن در حال فعالیت می باشد.

تاریخچه ما

در سال ۱۹۷۶ میلادی مفهوم اصلی شبیه سازهای مسابقه در تمام دنیا شناخته شده بود. در این سال ها بازی های ویدیویی که به بازار می آمد تنها دانش موجود در زمینه شبیه سازی بود. در همان زمان شرکتی آلمانی در صدد ساخت شبیه ساز رانندگی بود و سعی داشت سخت افزار و نرم افزاری نظام مند تهیه کند که برای محاسبه دینامیک ، حرکت ، ترافیک ، فهرست کنترل و تولید تصویر کارایی داشته باشد. نتایج این تلاش ها انواع شبیه سازهای کنونی است که مورد بهره برداری قرار می گیرد.

چشم انداز مطالعه ما

1. تلاش در جهت ارتقاء و بهبود رانندگی در سطح شهر
2. توانمندی رانندگان در سطح شهر
3. استفاده از شبیه ساز ها و زیر ساختهای قوی پژوهشی مبتنی بر مطالعات و مداخلات روانشناختی و اجتماعی و گسترش مفهوم سیستم رانندگی سلامت محور
4. بررسی موثرترین روشهای پیشگیری ،تشخیص،درمان و بازتوانی در رانندگان و رانندگی پرخطر

آشنایی با شبیه ساز